follow us:
Umelecká spoločnosť GONG-Košice s orientáciou podnikania v oblasti kultúry.
Vyhľadávať a podchycovať talentované deti,umožniť im verejne sa prezentovať ...naďalej pripravovať a organizovať medzinárodnú detskú spevácku súťaž „Children´s Eurostar“. Vyhľadávať a podchycovať výrazné umelecké súbory a jednotlivcov akýchkoľvek žánrov a ich tvorbu prezentovať zvukom i obrazom. Naďalej sa podieľať na organizovaní zaujímavých spoločenských aktivít, koncertov,plesov,vystúpení umelcov... Realizovať propagáciu činnosti,výrobkov a aktivít reklamných partnerov v dostupných médiach.
Takmer desať rokov bola prioritnou aktivitou príprava a výroba detských televíznych programov "HVIEZDIČKA", Zlatá brána,Detský kľúč,Hviezdičkársky kalendár,pre STV a program "S TRÉMOU AJ BEZ",pre televíziu GLOBAL VÝZNAMNÉ SPOLOČENSKÉ PODUJATIA V NAŠEJ PRODUKCII: -záverečný banket 11.medzinárodných majstrovstiev železničiarov vo volejbale v Piešťanoch -1.reprezentačný ples ŽSR -oslavy 50.výročia založenia TJ Lokomotíva Košice -medzinárodný letecký deň SIAD 96 Košice -1.reprezentačný ples Dopravnej banky B.Bystrica KONCERTY A VYSTÚPENIA: - P.Habera,sk.Lojzo,Mloci,Drišľák,Bukasový masív,Tublatanka, O.Wei-ter,M.Noga-- Š.Skrúcaný,M.Dočolomanský,Z.Studenková, sk. Elán... VYDÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOJENÁ S AKTIVITAMI VLASTNÉHO NAHRÁVACIEHO ŠTÚDIA GONG NAHRALI SME A VYDALI: - CD platňa "slovenského Merkuriho" P.Pačuta,CD platňa skupiny Pro-rock, CD platňa nemeckého speváka Cliffa Canalasa FOLKLÓR: - MC mužského speváckeho zboru z Kokšov Bakšov - CD speváckej skupiny "Košicki špivaci" - CD folklórnej skupiny „Červená chustečka“ z Jakloviec - CD folklórnej skupiny „Folkmarčanka“ z Folkmára - CD folklórneho súboru zo Svidníka INÉ: - MC s náboženskými pesničkami Svetlo poznania CD S DETSKÝMI INTERPRÉTMI: - CD s najúspešnejšími pesničkami detskej televíznej relácie "Pesničky z Hviezdičky“ – Zlatá a Platinová platňa - CD a MC mladšieho moderátora Hviezdičky "Vladka Železňáka" s titulom "King Kong boogie" - CD a MC detskej speváckej hviezdičky "Simonky Lučkaničovej" s ti-tulom "Slonomobil" - CD "Vianočné koledy" so známymi koledami v podaní detských inter-prétov - Album Zlatobránských pesničiek,10 znotovaných pesničiek z televíz-nej relácie Zlatá brána - CD "Vlado Železňák a jeho hviezdičky"(doteraz dve vydania) - CD Veroniky a Daniely Nízlových s názvom "Som ako ty" - CD singel ukrajinských detských spevákov Lívia Vlad a Ivan Suchanič
Železnice Slovenskej republiky, Dopravná banka, a.s. B.Bystrica, Tory-trade, spol.s.r.o.,VÚB,Slovenské dráhy,Slovenská sporiteľňa, Humenská mliekareň,Dexia banka,a.s., VÚB,a.s., ADUS,s.r.o., DIMENZIA,s.r.o., mesto Kežmarok, Ružomberok, Svidník, Levoča...