follow us:

Vlado Železňák a Umelecká spoločnosť GONG

Aktivity Vlada Železňáka zastrešuje jeho fa Umelecká spoločnosť GONG. V oblasti kreatívneho priemyslu pôsobí už tri desaťročia. Do jej portfólia patrí organizácia najrôz-nejších kultúrnych a spoločenských podujatí, koncertov, nakrúcanie videoklipov, vydávateľská činnosť a najnovšie aj súkromná základná umelecká škola so všetkými odbormi.

Na realizovaní projektov sa vždy podieľajú profesionáli v danej oblasti: režiséri, rozhlasoví a TV pracovníci, zahraniční mediálni partneri, veľvyslanectvá a kultúrne inštitúcie. Krédom fa bolo a je realizovať kreatívne projekty, vyhľadávať nové tváre a vytvárať im možnosti verejnej prezentácie doma a vo svete.

V súčastnosti najväčším projektom je unikátna medzinárodná súťaž pre autorov filmovej a televíznej hudby “Film music contest”. Spolu so synom sa im podarilo túto unikátnu súťaž dostať na filmovú mapu sveta. FMC je najväčšou súťažov svojho druhu v Európe a Ázií. Zakladá si na prestížnej medzinárodnej porote, ktorú tvoria odborníci v tomto žánry a sú zároveň tvorcovia filmovej hudby pracujúci pre Hollywood, Netflix a národné televízie. Prezentácia projektu je zastúpená na najväčších svetových filmových a televíznych eventoch.